Lid worden van Scouts Sint-Lambertus?

 

Staat je zoon of dochter te trappelen om scouting te ontdekken? Je kind kan lid worden als het vóór 31 december van het lopende werkjaar 6 jaar wordt of vanaf het moment dat het in het eerste leerjaar zit.

Nieuwe leden mogen enkele (2 tot 3) proefactiviteiten uittesten of scouting wel voldoet aan hun verwachtingen. Via onderstaand invulformulier, kunnen nieuwe leden reeds lid worden van Scouts en gidsen Sint-Lambertus Neerharen. Op deze manier kan je je kind inschrijven voor het scoutsjaar 2020-2021. Het voordeel hiervan is dat wij onmiddellijk digitaal over de juiste contactgegevens van onze nieuwe leden beschikken.
 

Opgelet: je kind is pas echt lid van onze scoutsgroep indien voor 25 oktober 50€ wordt overgeschreven op volgend rekeningnummer:


IBAN: BE43 4532 1203 3101 
BIC: KRED BE BB

Met vermelding van NAAM+VOORNAAM+TAK. 


Dit zorgt ervoor dat je kind(eren) tijdens elke scoutsactiviteit verzekerd zijn. Houd zeker rekening met deze einddatum, anders is het voor ons onmogelijk de gegevens van uw kind tijdig te verwerken.

Een nieuw lid inschrijven gaat als volgt: 

 1. Vul het onderstaande formulier in, en verzend het via de knop <lid worden>.

 2. De verantwoordelijke van onze administratie krijgt automatisch een mail met de gegevens van de nieuwe inschrijving.

 3. Een papieren inschrijfformulier wordt ter ondertekening en aanvulling via de post naar U verstuurd. Na 3 weken bevestigt of annuleert u per email de aanvraag, en stuurt U in het geval van bevestiging het inschrijfformulier ondertekend terug.

 4. Wij keuren de aanvraag goed.

 5. U betaalt het lidgeld ten bedrage van €50 per kind op ons rekeningnummer (IBAN BE43 4532 1203 3101 & BIC KRED BE BB ) met duidelijke vermelding van de naam van het lid of de leden.

 

Let op: Voor bestaande leden (die vorig jaar ingeschreven waren) is het niet nodig om opnieuw in te schrijven, dit gebeurt automatisch.

Lid worden van St.-Lambertus

Word jij ons nieuwste lid? Vul dan onderstaand formulier in om een aanvraag te verzenden naar St.-Lambertus (L1311G).

Naam + voornaam 

Geboortedatum

Geslacht

arrow&amp;v
arrow&amp;v

Land

E-mail

Telefoon

Adres

We willen ieder kind de kans geven om lid te worden van scouting. Geld mag daarbij geen rol spelen. Voor wie het financieel wat moeilijker is, bestaat het verminderd lidgeld. Je betaalt dan 10 euro lidgeld (en mogelijk een extra bijdrage voor de groep zelf). Je kan het vakje hierboven aanvinken of hierover iemand van de leiding aanspreken. We verzekeren jullie dat dit alles in het volste vertrouwen zal gebeuren.

Bedankt voor je inschrijving! Deze zal door de VGA verder verwerkt worden.

Wat houdt het lidgeld in?

 • Een verzekering

 • Een tijdschrift
  Elke leeftijdsgroep (=tak) heeft zijn speciaal tijdschrift dat
  je maandelijks toegezonden wordt door Scouts en Gidsen Vlaanderen!

Terugbetaling van het lid- of kampgeld door het ziekenfonds

Wie beweegt, blijft gezond. Daarom bieden de ziekenfondsen vergoedingen i.v.m. het inschrijvingsgeld en de jeugdbewegingskampen. Alle info en de in te vullen attesten vind je op de volgende websites:

De ligging van onze lokalen