top of page

Coronamaatregelen

Helaas, Corona is nog steeds in het land. We gaan er dus nog steeds rekening mee moeten houden en zullen ook dit kamp nog de nodige aandacht schenken aan de geldende maatregelen. 

 

Gelukkig is er ook goed nieuws! De maatregels zijn dit jaar een pak soepeler dan vorig jaar. Met een beetje geluk hebben we zelfs een kamp dat niet veel verschilt met een normaal kamp.

Wat zijn die regels dan wel? En hoe gaat het kamp eruit zien? Dat lees je hier!

Wanneer mag je mee op kamp?

Net zoals vorig jaar verwelkomen we iedereen op ons kamp! Ook kinderen die tot een risicogroep behoren en/of een chronische ziekte hebben (die onder controle is met behulp van medicatie) mogen mee, mits toestemming van de ouders/voogd. Dit moet dan ook aangeduid worden in het medisch fiche.

Verder moet iedereen minstens 3 dagen vrij zijn van ziektesymptomen. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Indien dit toch het geval zou zijn mag het kind niet mee op kamp. We vragen alle ouders dan ook uitdrukkelijk om hier eerlijk in te zijn! Je zet er namelijk niet alleen de gezondheid van je eigen kind mee op het spel, maar die van iedereen op het kamp, inclusief het kamp zelf. Het is namelijk weer zo dat van zodra er één coronabesmetting is vastgesteld binnen een bubbel, de hele bubbel naar huis moet.

Testen op corona

Afhankelijk van hoe de coronacijfers evolueren gaan we er voor kiezen om ons al dan niet te laten testen. Op dit moment ziet alles er nog goed uit; het aantal besmettingen en de sterfgevallen per dag dalen, terwijl de vaccinatiegraad stijgt. Als dit zo blijft doorgaan zijn we er tegen kamp grotendeels vanaf en moeten we ons weinig zorgen maken. 

Echter, indien de cijfers de andere kant uit gaan en het risico op een coronabesmetting terug vergroot, kiezen we ervoor om ons te laten testen. De gehele leidings- en kookploeg zal zich dan voor het kamp laten testen met een PCR test. De leden testen we de avond voor vertrek met een sneltest. Deze test zal afgenomen worden door dokter Liesbet en enkele andere kookouders. We hopen natuurlijk dat de situatie alleen maar verbetert en het niet zo ver komt! Indien we het toch gaan doen zullen we dat uiterlijk 7 juli communiceren.

Wat bij ziekte op kamp?

We hopen natuurlijk dat we net zoals vorig jaar bespaart blijven van een Coronabesmetting op ons kamp. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt er net zoals vorig jaar een noodprocedure in gang gezet.

Indien een kind ziektesymptomen verkrijgt die niet corona gerelateerd zijn zullen we hem/haar van de groep afzonderen. Vervolgens zullen de ouders gecontacteerd worden met de vraag om het lid zo snel mogelijk op te komen halen. In de tussentijd zal een leider of kookouder zich blijven ontfermen over het kind.

 

Indien de ziektesymptomen wel Corona gerelateerd zijn zal het kind zo snel mogelijk van de groep afgezonderd worden. De ouders worden in dit geval ook gecontacteerd om het kind zo snel mogelijk te komen halen en naar een testcentrum te brengen. Dokter Liesbet zal zich met de benodigde bescherming ontfermen over het kind dat in onze "quarantainetent" kan wachten tot de ouders aankomen. 

Wanneer het testresultaat positief is zal de hele kampbubbel naar huis moeten. Zoals in de volgende sectie te lezen is, kan dit het hele kamp betekenen. Als het resultaat negatief is mag het kamp gewoon blijven doorgaan. Helaas mag het kind wel niet terugkomen naar de kampweide.

 

Het is dus in beide gevallen belangrijk dat de ouders, of een ander persoon die het kind kan opvangen, gedurende het hele kamp bereikbaar en in staat zijn om het kind te komen halen.

Bubbels

Ondertussen weten we allemaal wat dit betekent! Een bubbel is een groepje van mensen die onderling contact mogen hebben met elkaar. Enkel de bubbels onderling mogen geen contact hebben! Volgens de huidige regelgeving gaan we weer met meerdere bubbels op één kampweide mogen. Er moet natuurlijk wel een duidelijke afbakening zijn tussen de bubbels!

Het is al zeker dat we dit jaar bubbels mogen vormen met maximum 50 leden. Dit aantal is exclusief leiding en kookouders, wat een versoepeling is ten opzichte van vorig jaar. Natuurlijk mogen leiders niet tot verschillende bubbels behoren. Leiders van verschillende bubbels zullen dus ook opgesplitst worden. Aangezien we meestal met een 90 leden op kamp gaan zouden wij ons dus moeten opsplitsen in twee bubbels. 

Er is echter nog beter nieuws! Indien er tegen 1 juli 60% van de volwassenen gevaccineerd zijn en er minder dan 500 IC bedden in gebruik zijn mogen er kampbubbels van 100 personen gevormd worden. Hierdoor kunnen we één grote kampbubbel vormen met ons allen! Dit zou ons dan al heel dicht brengen bij een normaal kamp, al moeten we natuurlijk wel nog steeds afstand houden met de buitenwereld. 

Kookouders

Ook dit jaar zal er weer een fantastische kookploeg voor ons klaar staan! Deze kookploeg, bestaande uit oudleiding van alle leeftijden, zal onze buikjes weer vullen met heerlijke maaltijden gedurende het hele kamp. Hierbij zorgen ze ook voor alle boodschappen, die natuurlijk zo efficiënt mogelijk gebeuren. Op deze manier wordt het winkelen en dus het contact met de buitenwereld tot een minimum beperkt.

 

Maar ze doen natuurlijk nog veel meer dan dat! De kookouders staan altijd klaar om ons te vervoeren, te verzorgen en natuurlijk ook om de jongste onder ons troosten. Voor de verzorging mogen we zoals elk jaar rekenen op onze eigen Scoutsdokter! Dokter Liesbet is een vaste waarde binnen onze vereniging en gaat al sinds jaar en dag mee op kamp. Dankzij haar is hulp nooit ver weg en weten we elke situatie veilig aan te pakken. Daarbovenop houden alle kookouders een extra oogje in het zeil, zodat alle ouders thuis met een gerust hart kunnen slapen!

Verdere informatie

 

Alle informatie die hierboven beschreven staat is een beknopte samenvatting van de huidige regelgeving. Indien jullie toch nog meer zouden willen weten over de richtlijnen die wij zullen volgen, kunnen jullie terecht op de websites van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Ambrassade.

bottom of page